Ročenka Energie Európy

Home Služby Vydavateľská činnosť Ročenka Energie Európy

O projekte

S myšlienkou vydávať ročenku nás oslovil ešte v roku 2001 pán Ing. Tomáš Malatinský, ktorý pôsobil ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Elektrovod, a.s. a bol zároveň aj prezidentom ZZES a AZZZ SR. Potreba odbornej publikácie bola nevyhnutná predovšetkým pri práci a aktivitách Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska, ktorý realizoval svoje odborné aktivity nielen na domácej pôde, ale aj v spolupráci s českým partnerom Český svaz zaměstnavatelu energetiky (ČSZE), ako aj inými zahraničnými partnermi.
Energie Europy 2021