O projekte

V spolupráci so Slovenskou ortopedickou a traumatologickou spoločnosťou sme pri príležitosti významného jubilea ikony ortopédie na Slovensku vydali publikáciu s názvom 100 ROKOV OD ZALOŽENIA ORTOPEDICKEJ KLINIKY V BRATISLAVE. Kolektív autorov pod vedením MUDr. Andreya Šveca, PhD., MPH – súčasného prednostu I. ortopedicko-traumatologickej kliniky LF UK, SZU a UNB predstavuje v publikácii históriu najstaršej ortopedickej kliniky v bývalom Československu, ktorá v plnej sile prežila až do dnešných čias. Okrem storočnej histórie sa autori snažia zachytiť aj s klinikou úzko spätý rozvoj modernej slovenskej ortopédie a, samozrejme, aj súčasné aktivity kliniky. Priestor si v publikácii našla tiež celá plejáda významných osobností, ktoré sa na vzniku a rozvoji kliniky za uplynulé storočie podieľali. Knihu, ktorá má ambíciu byť nielen zdrojom historických faktov, ale aj inšpirácie slávnostne uviedli do života na XLI. Červeňanského dňoch – kongrese Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti, ktorý sa v Bratislave konal v dňoch 26. – 27. 5. 2022. Krstným otcom sa stal profesor Rodolfo Capanna z Univerzity v talianskej Pise. Potreba odbornej publikácie bola nevyhnutná predovšetkým pri práci a aktivitách Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska, ktorý realizoval svoje odborné aktivity nielen na domácej pôde, ale aj v spolupráci s českým partnerom Český svaz zaměstnavatelu energetiky (ČSZE), ako aj inými zahraničnými partnermi.
100 rokov ortopedie