Bedeker zdravia

Bedeker zdravia

Dvojmesačník Bedeker zdravia vychádza od roku 2005. Určený je laickej verejnosti, pričom našim cieľom je prinášať overené a kvalifikované informácie z jednotlivých medicínskych odvetví, ktoré pre čitateľov neraz predstavujú navigáciu v riešení ich zdravotných problémov. Nadčasovosť a súčasne v mnohom tiež inovatívnosť informácií, rovnako ako aj edukačnú hodnotu článkov zabezpečuje spolupráca redakcie s renomovanými a erudovanými autormi a takými inštitúciami, ako sú Slovenská zdravotnícka univerzita, Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Slovenská lekárska spoločnosť, Lekárska a Farmaceutická fakulty Univerzity Komenského či Liga proti rakovine.
bedeker zdravia 02/23
Bedeker zdravia vydáva pravidelne odborné suplementy: Ortopédia, Diabetológia a obezitológia, Praktická a preventívna kardiológia. V máji 2013 sme vydali reprezentatívnu publikáciu 90. Rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of orthopaedics in Slovakia.

Prevencia

V Bedekri zdravia prinášame témy súvisiace s predchádzaním chorôb

Výživa

Dbáme aj o témy súvisiace s racionálnou stravou, napr. pri ochorení cukrovky a podobne.

Medicína a zdravie

Prinášame zaujímavé rozhovory a témy z rôznych medicínskych odvetví

Zivotný štýl

Dôraz kladiemena témy, ktoré vedú k zdravému životnému štýlu
Pútavá grafická úprava, edukačný a informačný potenciál časopisu oslovujúci cieľovú skupinu čitateľov bez ohľadu na vek, vzdelanie a sociálne postavenie. Mnohí z vás nás oslovujete klasickou i e- mailovou poštou a vaše telefonáty svedčia o tom, že vás zdravie, prevencia a informácie o zdraví zaujímajú. Naša práca je zmysluplná a prináša osoh všetkým. Svedčí o tom aj ocenenie – medaila MUDr. Ivana Stodolu za šírenie zdravotnej výchovy, ktorú Bedekru zdravia udelilo MZSR v roku 2011.

Video prezentácia

Nové číslo

Bedeker zdravia | Online

Na webe www.bedekerzdravia.sk nájdu čitatelia rozšírený obsah z archívu, ktorý siaha až do roku 2005. Do obsahu pridávame stále nové články, čím sa stáva naša online platforma kvalitným zdrojom informácií zo sveta medicíny, zdravia a zdravého životného štýlu.

Bedeker zdravia online je aj zaujímavou platformou pre zadávateľov reklamy, kde môžu využiť synergiu tlačeného periodika s možnosťou rozšíriť svoju inzerciu aj v online verzií časopisu.